אתר אגף כספים ובקרה עבר לכתובת חדשה:

http://www.haifa.ac.il/index.php/he/about-finance-unit